Perguruan Permainan Madura Jago Tarong -

  Silat Tjimande Tari Kolot Kebon Djeroek Hilir

The association 'PAMUR Kombinasi Tjimande Tari Kolot Kebon Djeroek Hilir Banten' has changed its name (see above). De website will be adjusted accordingly the next period.

De vereniging 'PAMUR Kombinasi Tjimande Tari Kolot Kebon Djeroek Hilir Banten' is van naam veranderd (zie boven). De website wordt dienovereenkomstig aangepast in de komende periode.


Training, location and times remain unchanged. For questions please contact: Permasit@gmail.com

De trainingen, locatie en tijden zijn ongewijzigd. Neem voor vragen gerust contact op: Permasit@gmail.com